Munin-gul

Här går förskolans yngsta barn.

Barnen på Munin-gul arbetar med träd som projekt. Vi går på utflykter till skogen där vi undersöker, dokumenterar träd samt samlar på oss naturmaterial som vi tar tillbaka till förskolan för att arbeta vidare med. Frågor som vi tillsammans med barnen undersöker är: Vad är ett träd? Hur känns trädets stam?Vi vill ge barnen många tillfällen att kommunicera om sina upptäckter, tankar och idéer med olika uttrycksformer som bild, lera, färg, tecknande, drama, musik, digitala tekniker. Genom det få barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förståelse för ekologins mångfald.

29 september 2017